אזור התעשייה הדרומי בכפר סבא

פארק לתעשיה בשטח קרקע כ- 100 דונם ועליהם כ- 120,000 מ"ר מבונים עבור יזם פרטי.

העבודה כוללת אשור התב"ע, הכנת תכנון ראשוני ואומדני שווק לתשתיות, הכנת מסמכי השווק ליזמים, הכנת פרצלציה אנליטית ושמאות קרקע, הכנת תכנון מפורט ופקוח על בצוע הבניה.