איילון דרום כביש 20

הפיכת כביש מס' 20 (נתיבי איילון) לדרך פרברית מהירה ממחלף "קיבוץ גלויות" בתל אביב ועד למחלף "חולות", באורך של כ- 15 ק"מ.

הדרך כוללת 9 מחלפים לאורכה, וכן רצועה למסילות רכבת בין 2 מסלולי הכביש.

העבודה כללה, בין השאר, את פינויה של רצועת הרכבת והפרדתה באמצעות קירות תומכים ממסלולי הכביש הפעילים.