בית גמליאל – הפרדה מפלסית

הקמת הפרדה מפלסית מעל כביש 410 ומסילת רכבת תוך הסדרת הכניסה למושב בית גמליאל ולאזור התעשייה הסמוך.