בנייה למגורים כללי

1200 יח"ד באשקלון עבור יזם פרטי
300 יח"ד בעיר "ראשון לציון" עבור יזם פרטי
200 יח"ד בעיר "אילת" עבור יזם פרטי
68 יח"ד ב"משתלה" בתל אביב – יזם פרטי
465 יח"ד בעיר החדשה במטרופולין תל-אביב "מודיעין", עבור יזם פרטי
250 יח"ד בשכונת "אם המושבות" בפ"ת, עבור יזם פרטי