הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

הקונסרבטוריון למוסיקה ע"ש אריסון אשר נחנך ב 1988 ממוקם בלבה של ת"א. הוא מכיל כיתות, אודיטוריום, חדרי חזרות וכל השירותים הדרושים. הבניין מחולק ל-3 חלקים חלק מרכזי – אודיטוריום ושתי שלוחות צדדיות (אשר היו בעבר בי"ח מנדטורי)- כיתות, משרדים וספריה.

החצר הפנימית בבנין מהווה שטח ציבורי, מקרבת את הציבור אל נושא המוסיקה בכלל ואל הקונסרבטוריון בפרט.

לאחרונה הוחלט ע"י קרן ת"א ועירית ת"א להרוס את המבנה ולהקימו מחדש תוך שמירה על אופיו המיוחד וחיבורו לשכונה ומאידך התאמתו לדרישות העכשוויות.

היקף הפרויקט כ- 40 מיליון ש"ח ועתיד להסתיים בסוף שנת 2011.