הקמת שכונת מגורים פ"ת

הקמת שכונת מגורים בעיר פתח-תקווה הכוללת כ- 500 יח"ד ופיתוח צמוד בעלות כוללת של כ– 156 מלש"ח.
תכולת עבודת הניהול והפיקוח:
הכנת פרוגרמה בשיתוף מחלקת השיווק של המזמין.
הקמת אתר אינטרנט לניהול הפרוייקט ותחזוקתו במשך כל זמן הפרוייקט.
ניהול ותאום התכנון.
הכנת חוזים למתכננים ואישור חשבונות מתכננים.
טיפול באישורי רשויות חח"י, בזק, רשות מקומית וכיוצ"ב, עד לקבלת היתר בנייה.
הכנת מכרז קבלני לביצוע הפרוייקט, ניתוח הצעות קבלנים, ניהול מו"מ ובחירת הקבלן הזוכה בשיתוף המזמין.
פיקוח צמוד על העבודות באתר.
אישור חשבונות קבלנים.
טיפול בפניות דיירים.
טיפול בתביעות הקבלן.
טיפול בקבלת טופס 4 ואיכלוס הדיירים.
מתן מענה מיידי לדרישות השיווק, במהלך ביצוע הפרוייקט.