הרחבת גשר נח מוזס

גשר "נח מוזס" הקיים עובר מעל נתיבי איילון בכוון מזרח – מערב וכולל נתיב נסיעה אחד לכל כוון.

פרויקט "הרחבת גשר נח מוזס" כולל הרחבת הגשר הקיים בנתיב נוסף לכל כוון, וכן כולל הרחבת הרחוב, עד לצמתים עם דרך בגין (פ"ת) ממערב, ורח' יגאל אלון ממזרח.