הרצליה הילס

פרויקט שיקום מטמנת פסולת ובוצה עירוניים באחת מעתודות הקרקע האחרונות בעיר הרצליה, הינו פרויקט חדשני ייחודי, המשלב טכנולוגיות סביבתיות מתקדמות עם עבודות עפר והנדסה אזרחית .

הפרויקט זכה לאות יקיר איכות הסביבה של המשרד לאיכות הסביבה.

העבודות כוללות – עבודות חישוף, דיפון ועיגון, חפירה וחציבה בכל סוגי הקרקע, מיון החומר החפור ו/או הפסולת, סילוק הפסולת אותה לא ניתן למחזר לאתרי הטמנה מורשים לפי סיווג הפסולת, סילוק עודפי החפירה/חציבה/ פסולת לאתרי הטמנה מאושרים, לרבות ביצוע סקרי קרקע בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה וקבלת אישורם עם השלמת ביצוע פינוי הפסולת והגעה לקרקע נקייה.