כביש 85

הסדרת דרך מס' 85 בקטע כרמיאל (מזרח) עד צומת נחל עמוד לדרך ראשית דו מסלולית דו-נתיבית.

הפרויקט יכלול :
ביטול צמתים ובניית מחלפים/ מפרידנים לצורך שיפור זרימת התנועה בדרך הראשית
הקמת דרך מס' 85 בקטע כרמיאל (מזרח) עד צומת נחל עמוד באורך 15.1 ק"מ.
מפרידן שזור/ סג'ור
מחלף ראמה
מפרידן מורן
מחלף חנניה/ חלפתא
מפרידן קדרים
גשר מעל נחל צלמון