כביש 9 – הפרדות מפלסיות

פרויקט סלילת כביש רוחב לוויסות בין כבישי האורך הארציים. הפרוייקט כולל הפרדות מפלסיות באמצעות מחלפים במפגש בין כביש 9 לצירים האורכיים –כביש 4 וכביש 6.