כביש 9

כביש 9 (כביש רוחב ארצי מדרום לחדרה המקשר בין כביש מס' 2 לכביש מס' 6) בהזמנת חברת נתיבי ישראל, הכולל תיאומים מול לשכות התכנון השונות, לרבות הועדה לתשתיות לאומיות, משרד הפנים, הכוללים הגשה ואישורים של מסמכים סביבתיים ועד אישור תוכניות לביצוע באמצעות צוות מלווה.

במסגרת הפרויקט בוצע בשלב זה החיבור בין כביש 4 לכביש 6 באורך של כ-11 ק"מ עם 2 מחלפים לאורכו.