לולאת וולובלסקי

הקמת מעבר במנהרה מעוקלת מתחת לדרך בגין בתל אביב לבאים מרמת גן, בני ברק וגבעתיים לשטח המע"ר הצפוני.

הפרויקט כלל מנהרה לכלי רכב, מנהרה להולכי רגל, העתקת תשתיות מטרופוליטניות, הסדרי תנועה, עבודות תקשורת חשמל ועוד.

במסגרת הפרויקט הועתקו תשתיות ונסללו הסדרי תנועה זמניים עבור הקמת תחנת ארלוזורוב ברכבת הקלה.