מאגר ותחנת שאיבה לקולחי העיר אשקלון

בהמשך לבניית מכון טיהור השפכים באשקלון ולצורך תפעולו, הוקם מאגר אטום בתכולה של 100,000 מ"ק, תחנת שאיבה לספיקה של עד 700 מ"ק ל150 מטר וקו הולכה באורך 5 ק"מ בקוטר 20".