מבני תעשייה כללי

בעיר פתח תקוה
3 בנייני היי טק, כ- 30,000 מ"ר. עבור יזם ציבורי, העבודה כוללת ניהול, תאום ופיקוח על הפרויקט החל משלב התכנון המוקדם ועד לשלב השלמת הפרויקט לרבות איכלוס הדיירים במבנה.

בעיר יבנה
בנין תעשיה קלה, כ – 20,000 מ"ר, עבור יזם פרטי.

בעיר כפר סבא
2 בניני תעשית היי-טק, 20,000 מ"ר, יזם פרטי.
תקציב ופתוח כ- 10 מליון דולר. הפרויקט הושלם.

בעיר אילת
3 בניני תעשיה נקיה, 20,000 מ"ר, יזם פרטי.
העבודה כללה הכנה ואישור התב"ע, תכנון מפורט, הכנת מכרזי בצוע, פקוח על הבצוע.
תקציב הבניה כ- 10 מליון דולר.

מרכז מסחרי ומסחר (שטח כולל של כ- 17,000 מ"ר) יזם צבורי.
העבודה כללה נהול תכנון ופיקוח על הביצוע.
תקציב הבניה כ- 8 מליון דולר