מחלף הפיל בת"א

פרויקט מחלף הפיל הינו פרויקט תחבורתי שמהותו הינה מחלוף צומת הרחובות משה סנה ובני אפריים בת"א (צומת הפיל), ע"י בניית גשר בגובה הקרקע בצומת הרחובות הנ"ל ושיקוע קשתי על, מכוון צפון רח' משה סנה לכוון דרום מזרח, לרח' בני אפרים.

הפרויקט נבנה בכדי לפתור, מבעוד מועד, את עומסי התנועה הצפויים בעתיד, עקב התפתחות העיר תל אביב ותוספות הבניה בשכונות באזור.