מט"ש חיפה

הכפלת מכון טיהור השפכים המטרופוליטני חיפה המטפל באוכלוסייה של למעלה ממיליון נפש.
הפרויקט הינו הכפלת גודל המכון, הוספת מערכות טיהור מתקדמות, התקני סינון ונטרול ריחות וטיפול שלישוני.
הפרויקט מכיל עבודות עפר, עבודות הנדסה אזרחית, אלקטרו מכניקה ותהליכים ביולוגיים מתקדמים.