מכון טיהור דימונה

ניהול הקמת מכון טהור שפכי לעיר דימונה עבור העירייה, בשיטת תכנון ביצוע.

מכון הטיהור תוכנן לטפל בשפכי העיר כולל שפכי המפעל "כיתן דימונה" בהיקף של 11,000 מ"ק שפכים ליום, המכון נבנה בשיתוף העירייה ולאור הפתוח העתידי הצפוי באזור.