מכון טיהור הרצליה

מכון הטיהור של העיר הרצליה נבנה ושודרג מספר פעמים במהלך השנים.

בשדרוג האחרון, שגם הוא נוהל ע"י החברה, נבנו אגני אוורור חדשים, הורחב מערך השיקוע הראשוני והשניוני, הורחב מערך יבוש הבוצה וכן נוסף מערך טיפול "שלישוני" לליטוש הקולחים ושימושם ב"פארק הבאסה" שהקמתו נעשתה במקביל ונוהלה אף היא ע"י החברה.