מכון טיהור ראשי לשפכי העיר אשדוד

מכון טיהור שפכים אשדוד תוכנן לטפל בשפכי העיר, בהיקף של 49,000 מ"ק שפכים ליממה.

המכון פועל בשיטת הבוצה המשופעלת ומכיל, בין השאר, מערכות לחסכון באנרגיה, המנצלות את הגז הנפלט בתהליך הטיפול להפעלת מנועי ביו-גז ולייצור חשמל