מכון טיהור ראשי לשפכי העיר אשקלון

הקמת מכון טיהור ראשי לעיר אשקלון, כולל ביצוע קו הולכה מהעיר אל מכון הטיהור. מכון הטיהור לעיר אשקלון הוקם בתוך שטחי פרדסים, על גבול שמורת טבע, צפונית לעיר אשקלון.

המכון מתוכנן לטפל ב- 34,000 מ"ק שפכים ליממה בשיטת הבוצה המשופעלת. הקמת המכון במקומו החדש חייבה הנחת קו גרביטציוני בשיפוע מינימלי להובלת השפכים. הקו נבנה מ- PVC מבונה בקוטר 1.2 מטר ובאורך 3 ק"מ.
מאחר ומדובר בקו גרביטציוני, חייב הדבר ביצוע חפירות בעומקים עד 8 מטר.

לאחרונה הוכפל היקף הטיפול במכון, והן הוספו מודולים מתקדמים המשפרים את איכות הקולחין לרמה שלישונית וכן הוסף מודול טיפול בריח המאפשר את גידול העיר אשקלון בסמוך לשטחי המכון. החברה מעורבת במכון אשקלון מיום הקמתו למעלה מ25 שנה.