מכון טיהור שפכים "תנובות"

מכון טיהור שפכים "תנובות" משרת את ישובי המועצה האזורית "לב-השרון" יחד עם העיר קלנסוואה.

במסגרת הקמת המכון עבר התכנון המקורי שינויים והתאמות לתנאי המקום בפועל.

המכון מתוכנן לטפל ב- 9,000 מ"ק שפכים ליממה, עם אפשרות להכפלת הספיקה ע"י הגדלה מודולרית של המתקנים. עבודות ההקמה בוצעו בתנאי קרקע וחורף קשים.