מנהרת ניקוז הרצליה

איזור הבאסה בהרצליה המשתרע ממזרח לרכס הכורכר שלאורך כביש החוף, מוצף מדי שנה בעונת הגשמים. בהחלטת עיריית הרצליה תוכננה מנהרה הקולטת את מי הגשמים בבאסה ומעבירה אותם מתחת לרכס הכורכר אל ואדי שמצפון לאזור התעשייה בהרצליה פיתוח.
קוטר המנהרה נקבע ל- 3.50 מ', כנגזרת של החישובים ההידראולים וצפי התפתחות הבינוי בהרצליה, כך שתספיק להעברת ספיקות גשם בחזרה של 1:50 שנה.
אורך המנהרה כ- 900 מ' ממתקן הכניסה עד למתקן המעבר ממנהרה בקוטר 3.5 מ' למובל מלבני שיבוצע בנפרד.

לאורך המנהרה נבנו 3 פירים / שוחות נוספים לקליטת מערכות ניקוז עירוניות.