נווה זמר (רעננה)

שכונת נווה זמר בהיקף של 816 דונם הינה עתודת הקרקע האחרונה של העיר רעננה.

השכונה הינה שכונה ירוקה בהיקף של 3500 יח"ד, מבני ציבור פארקים עירוניים ושצ"פים.

תכולת העבודה כללה בין היתר הכנת תוכנית בינוי מפורטת, הכנת חוברת השכונה, ניהול תכנון כלל התשתיות בשכונה, לרבות תשתית למערכת אשפה פנאומטית.