קו הרכבת המהירה לירושלים

פרויקט קו הרכבת המהיר לירושלים – ליווי ואישור תמ"אות משלימות והרשאות לביצוע מול ולנת"ע והמועצה הארצית, אחריות להצגת מסמכים ותוכניות של הרכבת לגוף המאשר בועדה לתשתיות לאומיות, בנושא ההיבטים הנופיים והסביבתיים של מסמכי התכנון וביצועם בפועל.