קונזול ידיעות אחרונות – דרך השירות למרכז עזריאלי

הפרויקט בוצע מעל נתיבי איילון, בין גשר "נח מוזס" ועד התחברות למרכז עזריאלי לאורך של 100 מטר וכלל בניית דרך שירות למרכז עזריאלי, שתשמש כניסה נוספת למרכז עזריאלי לצורך תחילת בניית המגדל השלישי של מרכז עזריאלי ולאחר מכן דרך שרות לפריקת סחורות.