קו סניקה לשפכי אשדוד

ניהול והפיקוח על הפרוייקטים הנ"ל היה עבור עיריית אשדוד.
במסגרת מערך הטיפול בשפכי העיר החליטה העירייה להניח קו סניקה חדש למכון הטיפול, שיחליף את הקו הישן הקיים.
הפרוייקט כלל הנחת קו סניקה ראשי מפלדה בקוטר "40 ובאורך 7 ק"מ וכן הקמת גשר צנרת מפלדה עבור קו הסניקה מעל הנחל לכיש, במפתח של כ- 50 מטר.
לצורך הנחת הקו נבנה גשר מיוחד מעל לנחל לכיש, המשתלב בתוכניות שימור ושיקום הנחל.
קו הסניקה עובר לאורך אזור התעשייה הצפוני של העיר ואוסף לתוכו את כל קוי השפכים הקיימים.