קרליבך – החשמונאים

ביצוע שדרוג כלל התשתיות הרטובות, תשתיות חשמל ותקשורת, עבודות פיתוח ועבודות סלילה ברח' קרליבך והחשמונאים בתל אביב.