שדה תעופה בינלאומי שני בישראל

בחינת אתרים לשדה תעופה בינלאומי שני בישראל (בשתוף עם אדר' רפי לרמן) – בהזמנת רשות שדות התעופה ומינהל התכנון.