שכונת המשתלה בת"א

הקמת שכונת המשתלה בתל אביב בהיקף של 1300 יח"ד , העבודה כללה הקמת התשתית העירונית לשכונת מגורים גדולה (כבישים, מדרכות, מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה, בזק, גנים ציבוריים ומוסדות חנוך).