שכונת מגורים באשקלון

פתוח של שכונת מגורים בהיקף של 1,300 יחידות דיור העבודה כללה הקמת התשתית העירונית (כבישים, מדרכות, מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה, בזק, גנים ציבוריים ומוסדות חנוך).