שכונת מגורים נוף המפרץ

הקמת שכונת מגורים בעיר אילת הכוללת כ- 150 יח"ד ב- 15 בניינים על גבי מרתפים תת קרקעיים. במסגרת מכרז של משרד הבינוי והשיכון.