תוכנית אב לפיתוח מטרופולין תל אביב, עבור משרד הפנים ותוכנית מתאר מחוזית למחוז תל אביב – תממ 5.

תוכנית אב לפיתוח מטרופולין תל אביב, עבור משרד הפנים ותוכנית מתאר מחוזית למחוז תל אביב – תממ 5.