תוכנית אב לפיתוח נמל "אשדוד", עבור "רשות הנמלים".

תוכנית אב לפיתוח נמל "אשדוד", עבור "רשות הנמלים".