תוכנית לניהול מי החופים בישראל

יצירת תוכנית לניהול מימי החופין בישראל, עבור מינהל התכנון במשרד הפנים.