תחנות שאיבה

הקמת שלוש תחנות שאיבה ראשיות לביוב, כחלק מפרויקט הקו המאסף המזרחי.
לצורך אבטחת פעילות התחנה נבנו בכל תחנה שתי תחנות משנה שאחת היא "תמונת ראי" של השניה. בפועל כל תחנה היא למעשה שתי תחנות.