תחנת שאיבה איילון

הקמת תחנת שאיבה "איילון" לביוב הינה תחנה קצה השומרת על המערך הסביבתי בסמוך לנחל איילון והוקמה לצורך לכידת השפכים מכל קווי האזור בטרם יגיעו ויזהמו את הנחל.