תמ"א 35

תוכנית מתאר ארצית משולבת, שהיא תוכנית הפתוח הכוללת של מדינת ישראל לשנת 2020, עבור מנהל התכנון במשרד הפנים.