תוכנית לניהול מי החופים בישראל

יצירת תוכנית לניהול מימי החופין בישראל, עבור מינהל התכנון במשרד הפנים.

כביש 9

כביש 9 (כביש רוחב ארצי מדרום לחדרה המקשר בין כביש מס' 2 לכביש מס' 6) בהזמנת חברת נתיבי ישראל, הכולל תיאומים מול לשכות התכנון השונות, לרבות הועדה לתשתיות לאומיות, משרד הפנים, הכוללים הגשה ואישורים של מסמכים סביבתיים ועד אישור תוכניות לביצוע באמצעות צוות מלווה.

במסגרת הפרויקט...

ארבע ערים ראשיות באלבניה

השתתפות בצוות התכנון לארבע ערים ראשיות באלבניה עבור הבנק העולמי.

קו הרכבת המהירה לירושלים

פרויקט קו הרכבת המהיר לירושלים - ליווי ואישור תמ"אות משלימות והרשאות לביצוע מול ולנת"ע והמועצה הארצית, אחריות להצגת מסמכים ותוכניות של הרכבת לגוף המאשר בועדה לתשתיות לאומיות, בנושא ההיבטים הנופיים והסביבתיים של מסמכי התכנון וביצועם בפועל.

שדה תעופה בינלאומי שני בישראל

בחינת אתרים לשדה תעופה בינלאומי שני בישראל (בשתוף עם אדר' רפי לרמן) - בהזמנת רשות שדות התעופה ומינהל התכנון.

תוכנית אב לפיתוח נמל "אשדוד", עבור "רשות הנמלים".

תוכנית אב לפיתוח נמל "אשדוד", עבור "רשות הנמלים".

תוכנית אב לפיתוח מטרופולין תל אביב, עבור משרד הפנים ותוכנית מתאר מחוזית למחוז תל אביב - תממ 5.

תוכנית אב לפיתוח מטרופולין תל אביב, עבור משרד הפנים ותוכנית מתאר מחוזית למחוז תל אביב - תממ 5.

תמ"א 35

תוכנית מתאר ארצית משולבת, שהיא תוכנית הפתוח הכוללת של מדינת ישראל לשנת 2020, עבור מנהל התכנון במשרד הפנים.

שכונת נוריות

הקמת מערכת תשתיות לקראת בניית שכונה חדשה הכוללת מבני מגורים, שטחי ציבור, מבני ציבור, מבני מסחר ופארק רחב.
השכונה כוללת כ- 3500 יח"ד, ומשתרעת על גבי שטח של כ-500 דונם.

כביש 85

הסדרת דרך מס' 85 בקטע כרמיאל (מזרח) עד צומת נחל עמוד לדרך ראשית דו מסלולית דו-נתיבית.

הפרויקט יכלול :
ביטול צמתים ובניית מחלפים/ מפרידנים לצורך שיפור זרימת התנועה בדרך הראשית
הקמת דרך מס' 85 בקטע כרמיאל (מזרח) עד צומת נחל עמוד באורך 15.1 ק"מ.
מפרידן שזור/ סג'ור
מחלף ראמה
מפרידן...