באר יעקב – הפרדה מפלסית

הקמת מחלף משוקע להפרדת כלי רכב ורכבת.

הפרויקט כלל הקמת גשרים, קירות דיפון ,תשתיות מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת, עבודות סלילה, סימון ותמרור, עבודות פיתוח, גינון והשקיה.