גשר ניצנה כביש 211

הקמת גשר על כביש 211 באורך 200 מטרים וברוחב 15 מטרים בהליך מזורז.

הגשר נבנה בלוח זמנים קצר ונועד להחליף גשר קיים.