הקו המאסף המזרחי שפד"ן

פרוייקט להקמת קו ביוב בסניקה באורך של כ 22 ק"מ ובקטרים משתנים 125-150 ס"מ. הפרוייקט בוצע בשיטת מנהור בדחיקה וכן בהנחת קו בשיטת החפירה והכיסוי.
הקו הונח מפ"ת שבצפון ועד לראשון לציון שבדרום.
הפרוייקט הכיל הקמת שלוש תחנות סניקה ראשיות ועשרות פירי צרכנים.
הפרוייקט התבצע במרחבים עירוניים עמוסי תנועה ותשתיות, מעברי צמתים ובתמיכות ודיפונים בהיקפים הנדסיים מהותיים.
בשל מורכבותו של הפרוייקט וחשיבותו התבצעו בדיקות רבות ולא שיגרתיות (בדיקות לחץ, בדיקת מחברים, הידוק בשיטות מתקדמות) לחומרים ולאופן הביצוע.

העבודות חולקו לשני מרכיבים עיקריים:

1. ביצוע הקו המאסף המזרחי.
2. הקמת 3 תחנות שאיבה ראשיות לאורך הקו.