כביש 10

השלמת כביש עוקף לעיר בית שמש, דו מסלולי, דו נתיבי המחבר בין כבישים 38 ו-375 באורך כולל של 10 ק"מ לרבות 5 צמתים לישובים לאורכו. העבודות כללו עבודות עפר, חציבה, הקמת קירות תומכים, העתקת תשתיות, גישור, סלילות ופיתוח.