כביש 44 הפרדה מפלסית 208

הקמת הפרדה מפלסית בין כביש 44 למסילת הרכבת בסמוך לעיר לוד. הפרויקט התבצע כאשר תנועת הרכבות והכביש הראשי פעלה בכל עת.

הפרויקט כלל הקמת גשרים, קירות תומכים, מובלי ניקוז, העתקת תשתיות, הסדרי תנועה, סלילת כבישים, פיתוח גינון ונוף.