כביש 5 ראש העין

הקמת מחלף חדש על כביש 5 לשיפור הנגישות לחלקה המזרחי של ראש העין וחיבורה למרכז הארץ.

תוספת נתיב עזר, עבודות גישור מעל ולאורך הכביש, קירות תומכים, עבודות עפר, שיקום הכביש בשני המסלולים ועבודות פיתוח נופי והשקיה.

הפרויקט הושלם תוך כדי עמידה בתקציב בתכנון, קיצור לו"ז ושמירה על איכות ללא פשרות.