איילון דרום -מחלף וולפסון

הקמת מחלף משוקע בכיוון צפון-דרום, בעל 3 נתיבי נסיעה ושוליים רחבים בכל כיוון, במרכזו נבנתה רצועת רכבת אשר נועדה לאפשר את הקמת תחנת רכבת וולפסון.