מחלף יבנה שלב ב'

הקמת מחלף ראשי מעל כביש 4 המחבר את העיר יבנה עם מערכת הכבישים הארצית.

הפרויקט כלל הקמת גשר מעל כביש 4, סלילת רמפות עליה וירידה, פיתוח נופי, העתקת תשתיות ועוד.