מכון טיהור באר שבע

המכון לטיפול בשפכי העיר באר-שבע תוכנן לטיפול ב- 54,000 מ"ק שפכים ליום בשיטת הבוצה המשופעלת. התכנון ואספקת הציוד נעשו ע"י חברת "בייטמן" מדרום אפריקה.

המכון פועל אוטומטית ומוציא קולחים באופן שוטף לצרכי השקייה ובוצה מיוצבת הנשלחת להטמנה באתרים מורשים. סיום הקמת הפרויקט ותחילת הפעלת מכון הטיהור הוקדם בכשלושה חודשים מלוח הזמנים החוזי של הפרויקט, תוך עמידה בתקציב הפרויקט.