מכון טיהור ראשי לשפכי העיר כפר סבא

הקמת מכון לטיהור שפכים עבור עיריות כפר סבא והוד השרון.
המכון תוכנן לטפל ב- 37,000 מ"ק שפכים ליממה בשיטת הבוצה המשופעלת.
הפרויקט כלל מבני בטון מורכבים, ציוד אלקטרו – מכאני, מערכת פיקוד ובקרה ועבודות פיתוח נרחבות.