מכון טיהור רעננה

הקמת מכון מתקדם לטיפול בשפכי העיר רעננה, המכון נבנה לטפל ב- 18,000 מ"ק שפכים ליממה.
שיטת התפעול שנבחרה היא R.B.S .