מתחם מגורים במודיעין

הקמת 465 יחידות דיור במודיעין , העבודה כללה הקמת התשתית העירונית (כבישים, מדרכות, מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה, בזק, גנים צבורים).